Scientologfartyg i karantän lämnar hamnen

 Kryssningsfartyget Freewinds, som placerats i karantän på grund av att en person ombord har mässling, har lämnat den…