19 OKTOBER TRAFIK

Hinder på väg 66 – stillastående lastbil

 Problem i trafiken i båda riktningarna på väg 66 mellan Högfjällshotellet och Köarån.

<

1

2

3

4

5

...

171

>