Drömläge att pruta på boräntan

 Nya aktörer snor kunder och pressar bankerna