1 JUL 2017 JÖNKÖPING

Nu ska fritidsfisket i Vättern undersökas

 Sportfiskare som fiskar i Vättern kommer att intervjuas och fylla i formulär i juli och november månad, för att…