Hur ska jag göra när räntan höjs?

 Ekonomerna svarar på frågan: Hur ska man göra med bolånen när räntan höjs?