Handel & tjänster

Aftonbladets samlade rapportering om detaljhandeln och tjänstesektorn.

Svensk lyxbutik kopplas till terrorgrupp i Italien

 Det exklusiva klädföretaget Mullbeck AB kopplas till en ökänd italiensk terrororganisation.
Det framkommer i dokument som ingår i den enorma läckan Pandora papers som svenska Uppdrag Granskning jobbat med.

1

2

3

4

5

6

>