Omöjliga turer för Hemglass chaufför: ”Ständig övertid”

 Den glada Hemglass-trudelutten stod i bjärt kontrast till Johans arbetsdagar.