21 JAN 2018 UMEÅ

Äldre skogsägare varnas för skojare

 Äldre som äger skog eller jordbruksmark i skogslänen blir ofta måltavla för oseriösa försäljare.