KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en sjukdom som påverkar lungorna och luftvägarna. Sjukdomen orsakas framförallt av tobaksrökning. Läs allt om KOL här.

11 JUN 2020 NÖJE

Stjärnan från ”Anderssonskans Kalle” död

 Barnskådespelaren Tord Tjädersten är död. Det bekräftar hans fru Maria Tjädersten.