2 APR 2020 TRAFIK

Nedfallna träd skapar problem i trafiken på väg 561

 Trafiken i båda riktningarna på väg 561 mellan Kyrkvägen/Storgatan och Knista påverkas av nedfallna träd.

<

1

2

3

4

5

...

8

>