27 JUL 2017 ÖREBRO

Kommunen kovänder om kritiserad skolskjuts

 Föräldrar i Lekebergs kommun rasar över att många barnen tvingas byta buss flera gånger och får mer än en timmes längre…