Bryter ihop när hon får se skuldberget i "Lyxfällan"

 "Visste inte att det var så mycket"

1

2

3

4

5

6

7

...

11

>