Nazism

Nationalsocialism, ofta kallat nazism, är en politisk ideologi som växte fram i Tyskland under mellankrigstiden. Följ senaste nytt här.