Somriga recept med My Feldt

 Tankar om livet, döden, kärleken och så klart maten ryms i konditorn My Feldts nya bok Rullrån och tankebrus.