Ögruppen stänger för att bevara sin oförstörda natur

 Färöarna stänger för turism en hel helg i vår, för att rusta upp ön och behålla dess ofördärvade natur.