Resorna till turistlandet minskar – på grund av coronaviruset

 Coronaviruset har skrämt många svenskar. Första veckan i februari minskade antalet bokade resor till Thailand med 22…

1

2

3

4

>