Riksbankens manöverutrymme begränsas

 Antalet ledamöter i Riksbankens direktion ska ned till fem, enligt ett förslag till ny riksbankslag.

Oväntat överskott i statens finanser

 Statens betalningar gav ett överskott på 19,8 miljarder kronor i augusti, enligt Riksgälden.

Sida 1

ÄLDRE