23 MAR 2018 NÖJE

Inte bara det svenska språket som är nyckeln till framgång

 Till skillnad från allt fler politiska partier har jag inga språkkrav på nyanlända.

<

1

...

4

5

6

7

8

>