Styrränta

Aftonbladets samlade artiklar om styrräntan – Riksbankens viktigaste instrument i penningpolitiken.