Bilen har orsakat över 300 bränder

Varje år återkallas hundratusentals bilar för att få säkerhetsbrister åtgärdade.