Över 200 brottsanmälningar om korttidsstöd

 Tillväxtverkets kontroller har hittills lett till över 200 anmälningar om misstänkt brott kopplat till korttidsstödet.

Tillväxtverket kritiseras för långsamma beslut

 Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot Tillväxtverket för långsam handläggning av beslut om stöd vid korttidsarbete…

1

2

3

4

>