Valuta

En valuta är ett betalningsmedel för ett eller flera länder. Läs Aftonbladets samlade rapportering om valutamarknaden här.