17 OKTOBER TRAFIK

Bilister varnas – älgar på väg 62

 Problem i trafiken i båda riktningarna på väg 62 mellan Ekshärad och Haraudden.

<

1

2

3

4

5

...

174

>