3 OKTOBER TRAFIK

Trafikproblem på väg 551 efter översvämning

 En översvämmad väg orsakar problem i trafiken på väg 551 mellan trafikplats Valnäs och Segmons gård i båda riktningarna.

<

1

...

4

5

6

...

175

>