Löser rubiks kub – på 25 sekunder

TEKNIK

Mobilen fixar problemet

Om du tycker att Rubiks kub är för klurig kan du få hjälp av mobilen. En Motorola-lur klarar pusslet på 25 sekunder.

Det finns program både till dator och mobil som kan hjälpa dig lösa Rubiks kub genom att berätta precis hur du ska vrida pusslet. Men nu finns en telefon som faktiskt löser själva kuben med hjälp av lego.

Tar bilder

I det här videoklippet är det en Motorola Droid med operativsystemet Android som löser en Rubiks kub. Det gör den genom att ta bilder på kuben och räkna ut hur den ska lösas. Sedan skickar den anvisningar via Bluetooth till Lego Mindstorms som vrider kuben rätt.