Ska avslöja hur du sorterar dina sopor

Kommunen gräver i dina sopor: ”Det handlar om hela 9 ton skräp”

Kommunen gräver efter dina sopor.

Syftet?

Undersöka om du slänger el-avfall eller annat farligt material fel.

– Vi vill helt enkelt se vad som hamnar där, säger Ann-Sofi Boberg, arbetsledare och avfallsingenjör på renhållningsavdelningen i Oskarshamn.

Vad och var slänger du i dina sopor?

Just nu genomför Oskarshamns kommun en omfattande undersökning med att kartlägga folks beteende när det gäller att slänga sopor.

Men syftet är inte att sätta dit någon.

Det handlar mer om att veta vilka sorts åtgärder som behöver vidtas framöver och om vilken information man ska gå ut med till de boende i kommunen.

– Vi vill helt enkelt bara se vad folk slänger och hur duktiga de är på att sopsortera. Intressant är också hur mycket som är farligt avfall och hur mycket som är matavfall.

Totalt 1 ton sopor

Insamlingen har pågått i två dagar i ett villa- och ett lägenhetsområde i Oskarshamn. Villaområdet har vanliga soptunnor och lägenhetsområdet underjordsbehållare.

– Alla sopor har hämtats med sopbilen och därefter har vi lagt ut avfallet och blandat igenom det, för att slutligen ta ut ett prov. Totalt har det handlar om hela 7 ton sopor, varav 1 ton tas ut och skickas på analys.

”Det gäller att folk beter sig som vanligt”

Dock har man medvetet låtit bli att gå ut med information om insamlingen till de boende eftersom man inte har velat påverka resultaten.

– Ja, det stämmer. Syftet är att undersöka hur bra folk är på att sortera ut farligt avfall som exempelvis el-avfall och förpackningar – och då gäller det ju att folk beter sig precis som vanligt. En annan sak vi är intresserade av är hur mycket av soporna som består av matavfall, eftersom vi i framtiden planerar att sortera bort även det.

”Vi har inte gjort något sånt här innan”

Soporna kommer att analyseras av företaget Envir i Helsingborg och svaret väntas komma inom kort. Där kommer avfallet att delas upp i exempelvis glasförpackningar, farligt avfall och matavfall.
Vad tror du att ni kommer att få för resultat?

– Det är jättesvårt att säga, i och med att vi inte har gjort något sånt här innan. Men jag hoppas ju att det inte ska vara så mycket farligt avfall. Sen blir det intressant att se om det spelar roll var man bor, det vill säga om det finns någon skillnad på sammansättningen på avfallet från villa- och lägenhetshållen och om man bor nära eller långtifrån återvinningscentralen.

Publisert: