Bidrag för att surfa

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2004-03-17

Nytt förslag: internet och dator ska ingå i socialbidrags- normen

Att surfa på nätet är lika viktigt som att ha tillgång till telefon och någonstans att bo.

Därför ska den som behöver kunna få bidrag för att betala dator och internet.

Det föreslår en arbetsgrupp på justitiedepartementet.

Förslaget presenteras i rapporten ”Förslag till strategi för att minska de digitala klyftorna”. Rapporten har sammanställts av Arbetsgruppen för it och demokrati, och överlämnades nyligen till demokratiminister Mona Sahlin.

– Om en familj hamnar på ekonomiskt obestånd och måste söka bistånd ska de inte behöva sälja sin dator eller stänga ner sin internetuppkoppling, säger Hans-Eric Holmqvist, ordförande för arbetsgruppen.

Utjämna skillnader

Förslagen i rapporten syftar till att minska klyftorna mellan olika gruppers möjlighet att använda sig av internet. Det handlar bland annat om skillnader mellan könen, samt mellan olika etniska och ekonomiska grupper.

– Har vi ambitionen att alla medborgare ska vara med i det framtida digitala samhället så får vi nog betrakta den här sortens utrustning som en sorts grund, ungefär som telefoner.

Och för att öka de ekonomiskt svagaste gruppernas tillgång till nätet sig föreslår gruppen att dator och internetuppkoppling ska inrymmas i socialbidragsnormen.

Arbetsgruppen för it och demokrati föreslår även särskilt it-stöd för äldre personer och personer med funktionshinder.

Tidigare artiklar

Fredrik Rundkvist