Minskar elräkningen – med hjälp av snön

Uppdaterad 2011-10-12 | Publicerad 2011-10-07

Så använder sjukhuset snön för att minska sina elkostnader

Här är sjukhuset som minskar elförbrukningen med snö.

Med hjälp av en gammal metod förvandlar Sundsvall sjukhus gatusnö till kyla.

Tack vare anläggningen har elförbrukningen för kyla minskat med 90 procent.

– Det här är väldigt fördelaktigt miljömässigt, säger Jan Lindberg, energicontroller vid Landstinget Västernorrland.

Sedan 2000 har Sundsvalls sjukhus kört projektet ”Snökyla” för att kyla ner lokaler och maskiner.

Sjukhuset använder en gammal metod, men tekniken är ny.

Anläggningen i Sundsvall är den första i sitt slag och går ut på att smältvatten från snö gör att medicinsk utrustning och serverhallar får rätt temperatur och att inomhustemperaturen blir behaglig.

– Det här har fått ganska stor uppmärksamhet och för några år sedan var det ett gäng från Japan här och tittade på vår anläggning. När de kom hem byggde de en lika anläggning, men som var dubbelt så stor. Även Finland har byggt en liknande anläggning och nu är Norge på gång med en kylanläggning vid Gardemoen flygplats, säger Jan Lindberg.

70 000 kubikmeter snö

Sundsvalls sjukhus har byggt en stor anläggning precis vid sjukhuset. Under åren har man byggt ut och just nu rymmer kylanläggningen 70 000 kubikmeter snö.

När snön smälter pumpas smältvattnet in i kylsystemet.

Två värmeväxlare leder tillbaka det uppvärmda vattnet som i sin tur smälter mer snö.

– Vi har investerat en hel del och byggt. När vi byggde anläggningen 1999 kostade det 13-14 miljoner. Men en stor del är bidragsfinansierat. 40 procent är bidrag i olika former.

Miljövänligt

Tack vare projektet har elanvändningen minskat med över 90 procent och dessutom är det här mycket miljövänligare eftersom de miljöfarliga köldmedierna i stort sett har avvecklats.

– I dagsläget har vi lägre kostnader nu än om vi skulle ha en konventionell kylanläggning.

Följ ämnen i artikeln