Explorer tappar till rebelläsare

TEKNIK

Mozilla ökar med 33 procent

Flera så kallade rebellwebbläsare ökar nu i popularitet hos användarna, det visar en ny undersökning, skriver idg.se. Orsaken kan vara den senaste tiden säkerhetsluckor i Explorer.

Det är webbläsarna Mozilla och Opera som ökar. Minskningen för Explorer får anses som marginell då det bara rör sig om en minskning på en procent.

Däremot är ökningen för Mozilla anmärkningsvärd. Den är visserligen från en låg nivå. Den har ökat från cirka tre till fyra procent. En ökning på cirka 33 procent.

Jonas Vesterdahl