Teknik

Tillväxt är väl ingen konst

TEKNIK

Det statliga rådet för Kulturella kreativa näringar konstaterar på sin hemsida, att ”de kreativa näringarna både i Sverige och i EU omsätter mer än bilindustrin”.

Men på vilket sätt liknar produktionen av bilar produktionen av konstverk? 2009 beslutade regeringen att plöja ner 73 miljoner i en handlingsplan för Kulturella kreativa näringar. Målet är långsiktiga förutsättningar för entreprenörskap så att ”företagare inom kulturella och kreativa näringar ska kunna utveckla sina affärsidéer”. (citat från bloggen Kulturekonomi).

En av mötesplatserna där handlingsplanen ska bli verklighet är Mässan Generator Sverige som nu pågår i Norrköping.

Men vad är en kulturell kreativ näring? Jag ställer frågan till mina kolleger i ateljékollektivet. Ingen vet. Jag ställer samma fråga till kultursekreteraren där jag bor. Inget svar.

Kulturell kreativ näring, KKN, kan vara allt från surströmmingsakademi till elektronmusik. Det är en försmädlig uttunning av kulturbegreppet.

I KKN:s spår uppstår nya byråkratier och språkliga markörer: upplevelseindustri,kulturell tillväxt, kulturentreprenörskap, kulturkoffert, klusterbildningar, kulturbryggan etcetera.I en färsk kartläggning säger sig drygt 40 institutioner arbeta för KKN.

Av de 4 procent som i EU:s totala budget öronmärkts för KKN går många miljarder till nya myndigheter och nya utredare, vars uppgift är kontroll. Utöver detta finns en ny myndighet som ska kontrollera att konstnären gör sitt jobb: Myndigheten för kulturanalys.

Som den före detta kulturministern Bengt Göransson konstaterar, finns det i detta ett ”drag av nysovjetism”.

I dag måste den konstnärliga idén stöpas om till affärsplan, kundnytta, vinstmarginal och garantera intäkter innan konstverket ens är materialiserat. De flesta konstnärer är vana att arbeta i processer snarare än produkter, och i affektionsvärden snarare än reella värden.

I mitt dagliga arbete har jag tvingats förvandlas från konstnär till bidragssökare och balansräknare. Ofta har jag inte råd att vara konstnär, för jag får inte betalt för mitt arbete. Visionen om tillväxt gängar inte med konsten.

Mikael Strömberg

Publisert:

Aftonbladet

/

Teknik