Teknik

Antipiratbyråns övervakning olaglig

TEKNIK

Förening förbereder grupptalan

Antipiratbyråns metoder i jakten på fildelare bryter mot personuppgiftslagen.

Det fastslår Datainspektionen efter att ha synat verksamheten.

Antipiratbyrån söker nu tillstånd - och räknar med att få det.

Nu förbereder Jens of Swedens grundare en förening för grupptalan mot Antipiratbyrån.

”Det handlar människor som blivit kränkta. För att alla som fått hotbrev från Antipiratbyrån ska kunna få ersättning startar jag föreningen”, säger företagets grundare Jens Nylander i ett pressmeddelande.

Datainspektionen fick i mars ta emot tusentals anmälningar från privatpersoner som protesterade mot Antipiratbyråns metoder i jakten på fildelare.

– Om de inte upphör med verksamheten kan vi följa upp med vitesföreläggande, säger tillsynsdirektör Britt Marie Wester på Datainspektionen till TT.

Antipiratbyrån, som företräder en rad stora företag inom film-, musik- och dataspelsbranschen, har använt speciella programvaror för att jaga fildelare på nätet.

Via IP-nummer som hittades har man efter kontakt med internetleverantörerna fått identiteter på ett stort antal misstänkta svenska fildelare.

De uppgifterna har sedan legat till grund för ett stort antal varningar och polisanmälningar mot privatpersoner.

"Vi ansöker idag"

Nu slår Datainspektionen fast att hanteringen av IP-nummer strider mot personuppgiftslagen pul.

Hanteringen av IP-nummer är enligt Datainspektionen att jämställa med personnummer.

- Det stämmer att vi skickat varningar på basis av IP-nummer. Men det krävs tillstånd och vi kommer att skicka in en ansökan idag, säger Henrik Pontén, chefsjurist vid Antipiratbyrån.

Enligt pul är det förbjudet för andra än myndigheter att registrera brottsuppgifter.

Undantag kan medges "om det är nödvändigt att försvara rättsliga anspråk".

Tror på undantag

Antipiratbyrån anser att jakten på fildelare handlar just om att försvara upphovsrätten.

- Det föreligger ett berättigat intresse, säger Pontén.

Han är övertygad om att Datainspektionen kommer att ge tillstånd som gör att jakten på fildelare via IP-nummer kan fortsätta.

Under fredagen kommer man därför att söka undantag från förbudet i 21 kapitlet i personuppgiftslagen.

Henrik Pontén påpekar också också att Antipiratbyrån inte lagrat några personnummer i dataregister.

- Det enda vi har är ett IP-nummer, som man inte kan koppla till någon person. Och alla IP-nummer har raderats efter att man skickat brev. De polisanmälningar som finns är sparade på papperskopior, säger Pontén.

Datainspektionen har i fredagens beslut inte tagit ställning till om Antipiratbyrån har de förutsättningar som krävs för ett undantag.

Kan köra som förut

- Det är ett beslut som vår styrelse måste ta. Det första möte som är inplanerat idag ligger i slutet av augusti, säger generaldirektör Göran Gräslund vid Datainspektionen.

Eventuellt kommer styrelsen att kalla till ett extra möte innan dess för att snabba på hanteringen.

- Men det är något vi måste diskutera internt, säger Gräslund.

Tills dess kan Antipiratbyrån köra vidare som förut - i alla fall i ett par-tre veckor.

Fredagens beslut har nämligen inte vunnit laga kraft.

- Det sker inom cirka tre veckor, såvida de inte överklagar. Då vinner det inte laga kraft förrän överklagandet är behandlat, säger Gräslund.

Caroline Olsson

Publisert:

Aftonbladet

/

Teknik