Mobiltelefoni

Forskare tror att också GSM-telefoner kan ge tumörer

TEKNIK

Också mobiltelefoner på GSM-nätet kan vara farliga, precis som de gamla analoga NMT-telefonerna. En rapport med det innehållet är på väg.

– Det finns antydningar om att det nu också börjar dras åt tumskruvar för digitala telefoner, säger professor Kjell Hansson Mild vid Arbetslivsinstitutet i Umeå, som analyserar fall från de senaste fyra åren.

För tre år sedan presenterade han och den i forskarkretsar kontroversielle professorn Lennart Hardell vid Örebro universitet en undersökning om sambandet mellan mobiltelefoner och hjärntumörer i tinningloben. De kom fram till nästan samma resultat som i den rapport forskare vid Karolinska institutet presenterade i onsdags.

– Det är i stort sett samma siffror som kommer fram. Och jag ser ingen skillnad i metodik mellan den här studien och den vi har gjort, säger han, och menar att hans och Hardells resultat, som mötte hård kritik, nu har bekräftats.

Godartad tumör

Deras studie visade också att personer som under lång tid, tio år eller mer, använt NMT-telefoner löpte betydligt större risk än andra att drabbas av en godartad tumör på hörselnerven (akustikus neurinom).

Sedan dess har Hansson Mild och Hardell fortsatt sin analys och kompletterat undersökningen med fall från tiden 2000–2004, vilka i stort sett alla är personer som under lång tid använt GSM-telefoner. Kjell Hansson Mild utgår från att rapporten kan publiceras nästa år.

– Redan i den studie vi publicerat har vi ju näst intill signifikans. Man kan spekulera i att om man får fler fall så blir det säkerligen signifikant. Det är en ganska säker spekulation, om jag uttrycker mig så, säger Kjell Hansson Mild.

Med signifikans menas att resultaten är statistiskt säkerställda.

Tydligare information

Inte heller forskarna vid Karolinska institutet utesluter förhöjda risker med GSM-telefoner och säger att de inte kan uttala sig om de ökade riskerna för tumörer är kopplade till enbart NMT eller till båda systemen.

Hos Statens strålskyddsinstitut (SSI), som är tillsynsmyndighet för den här typen av frågor, har inte forskarrönen från Karolinska institutet gjort att man tänker ge några nya eller skärpta rekommendationer för att undvika eventuella risker med mobiltelefoner.

– Misstanken har ju stärkts av den här studien så vi kommer väl att vara lite tydligare i vår information, säger verksamhetschef Lars Mjönes.

SSI:s nuvarande rekommendation är att använda en handsfree-utrustning. Vid ett möte med telefontillverkarna senare i höst ska inspektionen ta upp förslaget om att alla nya telefoner levereras med en sådan tillsats.

Tidigare artiklar:

Leif Svensson/TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Teknik

/

Mobiltelefoni

ÄMNEN I ARTIKELN

Mobiltelefoni