Anställdas dataskräp kostar miljoner

TEKNIK

Sparade brev och anteckningar kostar företag miljoner

STOCKHOLM.Datalagring av gamla brev, värdelösa anteckningar och annat skräp blandat med värdefull information ställer att större krav på företag och myndigheters datorkraft. Följden blir stigande kostnader.

Vart tredje företag tror på en minst 50-procentig ökning av datamängder som de måste kunna hantera inom några få år. Enligt en undersökning gjord av IT-företaget Dimensions bland IT-chefer på svenska storföretag fylls datorerna med onödigt material.

  Mellan 20 och 40 procent av allt som lagras på företagens servrar är filer som inte behöver sparas enligt undersökningen. Anledningen är de anställdas oförmåga/ovilja/kunskap (stryk det som inte önskas) att kasta bort de filer som inte behövs.

Sanering

  Förr tvingades även den ivrigaste att kasta gamla papper och pärmar. Om inte förr så när pappren hotade att dränka sin ägare under en veritabel lavin av papper. I dagens kontorslandskap kan de se rent ut på skrivbordet, medan datorn hotar att sprängas av allt skräp som samlas "på hög"

  Enligt undersökningsföretaget IDC väntas behovet av datakraft för att lagra information bara att öka och därmed också kostnaderna. Fram till 2005 räknar de med att kostnaderna ska öka med 40 procent jämfört med 2001.

  Enligt ett pressmeddelande från Dimensions räknar åtta av tio IT-chefer med att datalagringsbehovet ska öka med 20 procent det närmaste året. Nästan var tredje tror att det ska öka med mer än 50 procent.

För privat bruk

  Förutom att vi själva är ovilliga att skiljas från våra alster på datorn anser IT-cheferna att det är företagets eget fel att informationsmängderna i datorerna fortsätter att växa okontrollerat. 36 procent av IT-cheferna menar att företagen saknar riktlinjer för hur sparandet ska gå till och vad som kan kastas. Dessutom anger 7 procent av IT-cheferna som skäl till allt större datamängder i datorerna de anställdas privata filer för nöje och underhållning.

Anders Lignell/TT

ARTIKELN HANDLAR OM