Svenskar gillar Internet

TEKNIK

- men var fjärde saknar tillgång

STOCKHOLM

Svenska folket gillar Internet, vill sköta myndighetsärenden via nätet och tror på kortare handläggningstider den vägen.

  Men var fjärde svensk saknar tillgång till Internet över huvud taget.

En färsk Sifo-undersökning presenterad i Almedalen visar att svensken tagit Internet till sitt hjärta. 59 procent av de 1 000 tillfrågade anser att Internet är ett viktigt komplement till brev, telefonsamtal eller ett traditionellt besök hos kommunen eller andra myndigheter.

  Det viktigaste skälet att använda Internet är tidsvinsten och möjligheten att välja tidpunkt själv.

  - Det finns ett tryck på myndigheterna att erbjuda Internet som kontaktväg, säger Karin Norman, chef för Posten eGoverment som beställt undersökningen.

Vill välja själv

  En majoritet, 56 procent, vill utföra sina myndighetsärenden utanför normal arbetstid. Bland yngre är den önskan än större. 81 procent av dem mellan 15 och 29 år vill sköta kontakterna vid andra tider.

  De över 65 år har vant sig vid att sköta kontakterna på "gammalt" sätt. Bara 13 procent i den åldersgruppen känner något behov av att ha "kvällsöppet" via Internet.

  Undersökningen visar också att de flesta trots allt är rätt nöjda med sina vardagskontakter med myndigheterna. Nästan fyra av tio anser dock att det är för krångligt att komma i kontakt med och få svar från myndigheter och landsting.

  När mycket sägs om att satsa på 24-timmarsmyndigheter och att kunna sköta myndighetskontakter via Internet kan det vara nyttigt att veta att bra många inte har den möjligheten.

Var fjärde utanför

  Var fjärde tillfrågad, 25 procent, har inte tillgång till Internet varken på jobbet eller i hemmet.

  Något förvånande kanske det är att undersökningen visar att så många som nästan två av tio (17 procent) av de tillfrågade uppger att de har tillgång till Internet via biblioteket.

  Tillgången till Internet varierar kraftigt mellan olika grupper. Unga har större möjligheter än äldre att använda sig av Internet. Storstadsbor i större utsträckning än glesbygdsbor för att ta några exempel.

  Bland de som nu ändå har möjligheten är det de medelålders som gillar tidsvinsten mest. Man slipper besökstider, telefonköer och annat tidsödande.

  Annat som uppskattas är möjligheten att följa sitt ärendes gång via Internet, möjligheterna att sköta ansökningar av olika slag från datorn uppskattas, liksom möjligheten att ställa frågor och få svar.

  Äldre personer utan tillgång till Internet ser inte några fördelar med Internet som kontaktsätt.

Anders Lignell/TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Datorer