De vill värma huset – med hjälp av hästbajs

TEKNIK

Förvandlar hästbajs till biogas

De vill värma huset med hjälp av hästbajs.

Med hjälp av pengar från energimyndigheten ska de utveckla verksamheten.

– Det finns rätt många hästar i Sverige, inte minst i Skåne. Och det har varit ett problem för bland annat ridhus med vad de ska göra med lämningarna, säger Fredrik Lundberg till Kristianstadbladet.se

Att göra biogas av hästbajs kan bli en succé. Bara i Sverige bajsar hästarna ut två miljoner ton bajs varje år. Anläggningen går dessutom att använda till att omvandla även får och hönsbajs.

I förra veckan beviljade Energimyndigheten ett villkorslån motsvarande 2 650 000 kronor, till Flinga Biogas AB, för utveckling av en anläggning som ska utvinna biogas ur hästgödsel.

Fick idéen 2007

I Tollarp utanför Kristianstad i Skåne bor Fredrik Lundberg på sin gård och driver företaget Flinga Biogas AB.

2007 fick Lundberg som är civilingenjör idéen att ge sig på att genom rötning utvinna biogas.

Han byggde en pilotanläggning hemma på gården och nu tar han steget mot att utveckla anläggningar som kan utvinna biogas från hästbajs.

En anläggningen, i storlek med den han har hemma på gården, förbrukar runt 300 ton om året men då ger den biogas motsvarande 300 megawattimmar, skriver Kristianstadsbladet.se.

– Det motsvarar uppvärmningen av 10-15 villor, säger Fredrik Lundberg till tidningen.

Anläggningen är byggd som ett containersystem där torrsubstans kan tippas. Torrmassan bryts ner i containern och lakvatten skickas över till en intilliggande tank där mikroorganismer utvecklar metangas, skriver tidningen.

Gasen kan sedan brännas för att värma vattenelement eller driva en generator.

Både som el eller värme

Biogasen som utvinns ur hästbajsen kan användas direkt för att producera elektricitet och värme för lokalt bruk eller som fordonsgas efter förädling.

– Med hjälp av små biogasanläggningar kan vi öka produktionen av biogas i Sverige samtidigt som vi minskar utsläppen av växthusgaser och förbättrar ekonomin för lantbruken, säger Erik Olsson, affärsutvecklare vid Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

och fortsätter

– Marknaden i Sverige uppgår till cirka 700 gårdar, varav 300 är ekologiska lantbruk och cirka 400 är hästanläggningar.

Målsättningen med projektet är att göra småskalig biogasproduktion ekonomisk lönsam och att lantbruk kan bli delvis självförsörjande på energi.

En anläggning kostar i dag runt 1,2 miljoner kronor och har en payoff tid på mellan 5-7 år, skriver Kristianstadsbladet.se

ARTIKELN HANDLAR OM