Ny avgift höjer priset på tomma cd och dvd

TEKNIK

1 juli blir det förbjudet att ladda ner film och musik från internet utan upphovsmannens godkännande, beslutade riksdagen på onsdagen.

Dessutom införs en avgift som kraftigt höjer priset på tomma cd och dvd.

Det omdebatterade förslaget godkändes utan problem i riksdagen, bara centerpartiet röstade nej till helheten.

I debatten försvarade majoriteten beslutet med att musiker, författare, filmmakare och andra måste kunna få ersättning för sitt arbete. Skyddas inte upphovsrätten går inte det.

– Varje arbetare ska ha rätt till att få en skälig lön. Upphovsrätten är också ett medel att hävda mångfalden. Utan den blir det bara de som redan är ekonomiskt oberoende som har möjlighet att ägna sig åt sådan här verksamhet, sade Tasso Stafilidis (v).

"Leder till ökat intresse”

Miljöpartiets Gustav Fridolin (mp) såg fördelar för artisterna med fri nedladdning:

– Jag tror inte att inte att artisterna förlorar massor med pengar när människor tillgodogör sig kultur som de annars aldrig skulle ha handlat. Det leder till ökat intresse och gör att folk är mer intresserade av att spendera pengar.

De som vet att de laddar ner en fil som lagts ut utan upphovsmannens tillstånd kan drabbas av skadestånd, liksom de som borde ha förstått det.

Avgift på cd-skivor

Beslutet innebär också att en ny form av avgift införs på inspelningsbara cd och dvd för att kompensera upphovsrättshavarna för den lagliga kopieringen. Avgiften ska vara 0,4 öre per megabyte för skivor som kan kopieras över igen och 0,25 för andra. För en dvd på fem gigabyte innebär det en avgift på 20 kronor fast skivan i dag går att köpa för tio.

– Detta är inte en godtagbar lösning. Många använder dessa skivor för saker som inte alls har med musik att göra och nu kommer man att beställa dem från annat EU-land, sade Christer Winbäck (fp).

Stafilidis försvarade förslaget med att avgiften ska kunna sättas ner om den är oskäligt hög.

Riksdagsbeslutet betyder också att det blir förbjudet att kopiera hela böcker, exempelvis kurslitteratur vid universiteten.

Mats Eriksson/TT