Sverige faller från it-tronen

TEKNIK

Ny statistik: det svenska it-utvecklingen har stannat av

Omvärlden håller på att komma i kapp Sverige vad gäller it och bredband.

På flera områden har vi till och med halkat efter, visar ny statistik.

Branschorganisationen it -företagen och it -kommissionen efterlyser den politiska viljan att fortsätta satsa på it .

Det svenska it -undret var för några år sedan ett begrepp i världen

Men i praktiken har utvecklingen gått i stå. Statistik framtagen av Statens institut för kommunikationsanalys (Sika) visar flera exempel där omvärlden hunnit både ikapp och förbi Sverige.

Länge har it-kommissionen, regeringens organ för att följa branschen, efterlyst en samlad it-politik för att ställningen ska kunna försvaras. Branschorganisationen it-företagen håller med.

Försprånget borta

- Entusiasmen och satsningen på it från politiskt håll är till exempel betydligt större i Storbritannien, säger IT-företagens informationschef Robert Hultman.

Pc-reformen, avregleringen av telemarknaden och Itis, it i skolan, är exempel på tidiga beslut som lade grunden för Sveriges ställning som ledande it -nation.

- Men vid det här laget har det försprång vi hade för några år sedan till stora delar försvunnit, säger it -kommissionens chef Christer Marking.

Rapporten ''Fakta om kommunikations och informationsteknik i Sverige 2003'' visar att 70 procent av befolkningen under år 2002 använde sig av internet. 77 av 100 invånare har mobilabonnemang, en ökning med sex procent. Men i statistiken ligger Sverige först på femte plats. Norge toppar med 83 mobilabonnemang på 100 invånare.

I skolan fanns det 2001 12 datorer på 100 elever...

Minskning i skolorna

Allt gott och väl, men statistiken visar också att antalet datorer minskar i de svenska skolorna. 2002 fanns det bara 11 datorer på 100 elever. I till exempel Storbritannien har datorerna per elev fördubblats på ett år och är snart lika många som i Sverige. Bäst är Danmark där det finns nästan 25 datorer per 100 elever.

It -utbildningarna i landet har svårt att hitta sökande.

Bredbandsnätet i Sverige är långt ifrån klart. Det som byggs sker mest för samhällsinstitutioner - knappast för hushållen. Men på andra håll i världen byggs näten.

- Det gäller i till exempel Kanada som är oerhört aktivt på att bygga ett fibernät, säger Christer Marking,

- Det är lättare att komma ikapp än att behålla ett försprång. Vi behöver kraftsamla för att inte bli frånåkta, konstaterar han.

Öppet dygnet runt

För några månader sedan lade Vinnova fram långtgående förslag för hur utvecklingen ska kunna vändas. Resultatet så här långt är bland annat en ''testbädd'' i Gävle-området.

- Vi hade väntat oss mer och hoppas fortfarande, säger Robert Hultman.

- It:s betydelse ökar ständigt och har avgörande betydelse för tillväxten i landet. Men i dag skapas inte förutsättningarna för att utnyttja möjligheterna, säger Robert Hultman.

24-timmarsmyndigheter som har öppet dygnet runt, rätt använt it-stöd inom vård och administration kan sänka samhällskostnaderna.

- Men också vara grunden för nya breda tjänster och företag som skapar tillväxt, säger Crister Marking.

Anders Lignell/TT

ARTIKELN HANDLAR OM