"Fildelning ökar musikförsäljningen"

KTH-forskare: Struntprat att fildelning sänker försäljningen

Det är inte fildelningen som sänker försäljningen av cd-skivor.

- Nej. Vi kan inte hitta det sambandet i en oberoende undersökning, säger Lars-Erik Eriksson, forskare vid KTH.

I stället pekar allt på att fildelningen faktiskt ökar intresset för att köpa musik - på nätet.

Slutsatserna både i KTH:s undersökningar och andra oberoende rapporter pekar entydigt åt samma håll.

- Att påstå att fildelningen står bakom den sänkta skivförsäljningen är struntprat, säger Eriksson, som är projektledare i KTH:s EU-finansierade projekt Music Lessons.

Köper musik utomlands

En rad djupanalyser med tusentals svenska deltagare visar i stället att en stor majoritet av fidelarna får ett ökat intresse för musik - men att de hittar andra vägar att köpa.

- Man köper på annat håll, till exempel utomlands via nätet, inte i Sverige. Dessutom går man mer på konserter och köper musik som inte är tillgänglig i skivaffärer, säger Eriksson.

Branschen missade MP3

Att skivbranschen anklagar fildelarna för den försämrade försäljningen tror Lars-Erik Eriksson delvis beror på att branschen missade vad bredbandståget skulle föra med sig.

- Jag tror att de vinklar saker. Jag tror säkert att man upplever en minskad försäljning. Men den beror inte på fildelningen.

- Man har nog inte förstått teknikutvecklingen. Man såg nog tidigt internet som både ett hot och en möjlighet. Men man kunde av olika skäl inte kommersialisera det.

Han säger också att skivbranschen togs på sängen av MP3-formatet.

- Det är det folk använder för att lyssna. Men musikindustrin har inte kunnat kommersialisera det.

Få fildelar mycket

Enligt undersökningar ägnar sig cirka 600 000 personer i Sverige åt fildelning.

Upp till hälften av trafiken på nätet består av fildelning.

- Men det är en mycket liten del av användarna som står för den stora volymen. De flesta andra fildelar då och då men de köper musik i alla fall, ofta på nätet utomlands, och går på konserter.

Sett till hela utbudet i musikindustrin har försäljningen inte minskat alls utan ökat, anser KTH-forskarna.

- Ser man hela biten med cd, konserter, video och annat så har konsumtionen inte minskat. Men den har omfördelats. Och fildelarna går mer på konserter enligt våra undersökningar.

Fakta

Caroline Olsson

Publisert: