Hemmet är fullt av farliga kemikalier

”En ökad medvetenhet skulle vara hälsosam”

Du har gott om giftiga kemikalier hemma.
I elektronik, textilier, leksaker, plast och byggmaterial.
– Tror inte folk är medvetna om utbredningen, säger Erik Gravenfors på Kemikalieinspektionen.

Det finns mer farliga kemikalier i hemmet än du anar. Kemikalier som på sikt kan bli ett problem för hälsa och miljö.

– Kemiska ämnen som folk inte tänker på. Produkter som var och en inte är farlig men samlad exponering kan bli. Vill inte skapa kemofobi men en ökad medvetenhet vore bra, säger Erik Gravenfors, ekotoxikolog och utredare på Kemikalieinspektionen.

Vilka miljöfarliga ämnen och kemikalier finns hemma?
– Helheten och mängden är inte kartlagd men vi har en god uppfattning och vet en hel del genom våra stickprovskontroller, säger Erik Gravenfors och exemplifierar med fyra olika varugrupper.

1. Byggmaterial

– Ett område man kanske inte tänker på är flyktiga ämnen från byggmaterial. Vi stöter på förhöjde värden av formaldehyd, som ingår i limmet i spånskivor vilket är cancerframkallande. Förekomsten är ofta en följd av låg kvalitet och låg miljöprestanda. Företag som har kontroll på sin tillverkningsprocess har också kontroll över limmet i spånskivorna.

2. Textilier

– Textiler kan innehålla vissa färgämnen, som azo-färgämnen vilka är cancerframkallande. Kan förekomma i textiler eller kläder. Poppar upp då och då. Färgämnen som är förbjudna och den som saluför produkten begår ett lagbrott, säger Erik Gravenfors.

Farliga kemikalier finns på många ställen i hemmet.
Farliga kemikalier finns på många ställen i hemmet.

3. Leksaker och plastprodukter

– Se upp med gamla leksaker. Generellt råd är att leksaker äldre än sex år kan innehålla farliga ämnen, innan EU-lagstiftningen trädde i kraft (2007). Mjukgörande ämnen är vanliga även om alla inte är farliga. Men gammal pvc är inte att rekommendera, säger Erik Gravenfors och fortsätter:

– Ett ämnesgrupp för att göra hård plast mjuk är ftalater. Flera ftalater är skadliga för fortplantningen. Kan i värsta fall göra oss infertila. Men det finns plast som är mjuk där det inte förekommer.

Historiskt har bly och kadmium varit återkommande problem. Används i pvc för att inte missfärgas och kan finnas i trädgårdsslang, i fåtölj av konstläder, i regnkläder, i paraply eller kam.

– Vi har otroligt mycket plastprodukter och pvc finns i mycket. När det gäller farliga ämnen i pvc släpar tyvärr lagstiftningen efter, konstaterar Erik Gravenfors.

4. Elektronik

– Lödpunkter med bly finns kvar i modern elektronik som därmed inte klarar lagstiftningen. Bly är det vi oftast slår ner på. Bly och kadmium är förbjudet men kan finnas i lödningar. Flamskyddsmedel är vanligt i elektronik och de farligaste är förbjudna.

Vilken hemelektronik är farligast?
– Gamla apparater och billig elektronik innehåller ofta mer giftiga kemikalier. Bromerade och klorerade flamskyddsmedel som är cancerframkallande och miljöskadliga.

Hur undviker jag kemikalierna?

– Köp av god kvalitet. Använd välkända och välrenommerade återförsäljare. De har färre avvikelser. Välj gärna miljömärka produkter. Inte minst på elektronikmarknaden där varor ska vara CE-märkta. Skruva inte i gammal elektronik, säger Erik Gravenfors och tillägger.

– Och städa hemma så minskar exponeringen.

På vilket sätt är kemikalierna farliga?

– Med explosiva och frätande ämnen upptäcker du de farliga egenskaperna direkt. Flyktiga ämnen finns i luften och ftalaterna fastnar i dammet, vilket innebär större exponering för barn än vuxna eftersom de befinner sig närmare. Cancerframkallande eller hormonstörande ämnen som i låga nivåer på lång sikt kan leda till problem.

Kan tv i sovrum eller mobil i byxficka påverka ?
– Svårbedömt. Finns inget underlag som pekar på omedelbara risker. Men du kan försöka välja elektronik med mindre skadliga ämnen till exempel miljömärkta produkter. Fråga när du handlar efter kandidatlistan, en EU-lista med omkring 200 olika farliga ämnen.

Vad gör jag med gammal elektronik?

– Återvinn. Idag omfattas elektronik av producentansvar och kan lämnas in i butiken där du köpt den eller på eller återvinningscentralen. Kolla Elkretsen men information om insamling och återvinning.

Det finns fler farliga kemikalier i hemmet än du anar. I leksaker och elektronik till exempel.
Det finns fler farliga kemikalier i hemmet än du anar. I leksaker och elektronik till exempel.
Publisert: