Så kan solkraften boostas – av snö

Här är upptäckten som får alla solkraftsanhängare att jubla.

En färsk forskningsrapport från USA visar att solkraft kan fungera utmärkt även på vintern – med hjälp av snö.

– Snön kan faktiskt hjälpa solpanelerna, säger Joshua Pearce på MIT enligt Dagens Energi.

En av de förmodade nackdelarna med solkraft har varit att det inte är en lika effektiv energikälla på vintern. Nu kommer dock rapporter som visar på motsatsen. Ny forskning på ansedda Massachusetts Institute of Technology (MIT) visar att snö inte är något hinder för att solkraftsanläggningar ska fungera effektivt eftersom snön kan användas för att reflektera solljuset – istället för att blockera den.

Maximal kraft

Forskarna har undersökt hur utomhusbaserade solpaneler påverkas av snö i olika delar av Kanada. Resultaten visar att solcellerna sällan påverkas negativt av snö – om man monterar cellerna i rätt vinkel. Efter att en stor mängd data samlats in kom forskarna fram till en beräkningsmodell som gör att man kan få fram maximal effekt från solpanelerna även i miljöer med mycket snö.

Hängs lodrätt

Givetvis försämras effekten om snön lägger sig som ett täcke över solcellerna, men problemet går att undvika genom att panelerna hängs lodrätt.

– Snön kan förbättra intaget av solenergi tack vare reflektionen. Då bör dock panelerna hänga lodrätt, har du då snö framför är det positivt, säger Peter Krohn, expert på solceller hos Vattenfall till Dagens Energi.

”Bättre effekt”

Att hänga solcellerna lodrätt leder till en mer jämn elproduktion över hela året även om en vinkel på 45 grader maximerar produktionen eftersom vi har mest solljus på sommaren.

– Däremot kanske du inte behöver använda lika mycket el då. Att hänga dem lodrätt och om du har snö framför på vintern ger alltså bättre effekt under vinterhalvåret, säger Peter Krohn.

Publisert: