Ett av tre program är piratkopierat

TEKNIK

Världen överflödas av piratprogram för datorer, trots intensiva kampanjer för att bromsa utvecklingen.

Nästan vart tredje installerat datorprogram i Sverige förra året var en piratkopia, enligt antipiratorganisation Business software alliance (BSA).

I vår del av världen är läget ändå värst i Östeuropa där sju av tio installerade programvaror är piratkopior, enligt organisationens nya årsstatistik. I länder som Kina, Vietnam, Ukraina, Indonesien och Ryssland är nio av tio program piratkopierade.

I tio år har organisationen följt utvecklingen. Årets statistik är framtagen på delvis nytt sätt och det är därför svårt att jämföra med tidigare år.

Men organisationen hävdar ändå att problemet ökar. Undersökningen bygger på insamlade data från 86 länder världen runt.

Växer snabbt

Under 2003 investerade världen motsvarande 430 miljarder kronor i programvaror. Men det installerades program för cirka 680 miljarder i världens datorer.

Förra året var nästan fyra av tio installerade program i världen en piratkopia, enligt BSA. Av de 86 länder som analysföretaget IDC gått igenom har vart femte en andel piratkopierade programvaror på över 75 procent.

Oturligt nog för programvaruindustrin är piratkopierandet mest utbrett i de länder och regioner där IT- och datormarknaden utvecklas snabbast. Sammanlagt ökar IT-marknaden med mindre än fyra procent i hela världen. Men i länder som Kina, Indien, Afrika, Mellanöstern, Ryssland och Latinamerika är tillväxten mellan 20–30 procent.

En miljon jobb

I vart tredje undersökt land var antalet piratkopierade programvaror över 70 procent och i över hälften av länderna var siffran under 2003 över 60 procent.

Följderna av det utbredda piratkopierandet drabbar enligt BSA inte bara branschen, utan innebär också förluster för övrig industri som försöker arbeta efter regelboken. Dessutom förlorar samhället stora summor på uteblivna moms- och skatteintäkter.

Om situationen förbättras med tio procent under fyra år, skulle det enligt IDC kunna innebära mer än en miljon nya arbetstillfällen och motsvara en ekonomisk tillväxt i världen värd cirka 3200 miljarder kronor.

BSA arbetar i Sverige och resten av världen för att bromsa utvecklingen. Man lobbar på olika sätt för kraftfullare lagstiftning för att försvara upphovsrätten och för att samhället vidtar kraftfulla åtgärder för att upprätthålla lagen.

Motvind

Men det blåser en kraftig motvind. Förra året fanns det cirka 700 miljoner internetanvändare i världen. År 2007 beräknas de vara över en miljard. Bara Kina räknar med 90 miljoner nya internetanvändare under de närmaste tre åren. Med internet, och diverse filbytartjänster blir det allt lättare och går allt fortare att ladda hem och använda piratkopierade programvaror.

Tidigare artiklar

Anders Lignell/TT