Lista: Så mycket strålar din mobil

Publicerad:
Uppdaterad:

Storsäljarna som strålar mest - och minst

Hälften av de mest sålda mobiltelefonerna har ett för högt strålningsvärde.

Det visar en kartläggning som Miljöpartiet har låtit göra.

Miljöpartiet har sammanställt uppgifter om strålning för de 53 populäraste mobiltelefonmodellerna på den svenska marknaden.

Resultatet av kartläggningen är nedslående. Närmare hälften av de undersökta modellerna har ett för högt strålningsvärde enligt det gränsvärde som fackförbundet TCO rekommenderat.

– Det är förfärligt att så många tillverkare fortfarande struntar i konsumenternas oro och krav, säger TCO:s ordförande Sture Nordh.

Kan påverka generna

WHO och EU har satt 2,0 W/kg som maxvärde på mobilstrålning. Men enligt TCO är det värdet för högt, och har istället satt gränsvärdet till 0,8 W/kg.

– Vi känner inte till de långsiktiga effekterna av mobilstrålning, och därför måste vi vidta försiktighetsåtgärder. Det går alldeles utmärkt att göra mobiltelefoner med bra kvalité och ett strålningsvärde långt under 2.0 W/kg, säger Sture Nordh.

Dagens forskning har visat att mobilstrålning kan orsaka skador på arvsmassan i form av DNA-brott.

Det finns även en risk för celldöd, skador på nervceller och förändringar på könsceller.

Den senaste varningen om mobilstrålningens effekter kom strax före jul, då det brittiska strålskyddsinstitutet slog fast att barn inte bör använda mobiltelefoner eftersom det kan påverka deras hälsa.

De tio med minst strålning

De tio med mest strålning

Tidigare artiklar

Sara Ångström

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN