Ny tv innehåller ofta gammal teknik

avPeter Pettersson

TEKNIK

Senaste apparaterna inte så moderna som du tror

Foto: JUPITER

De flesta platta tv-apparater har i princip likadana skärmar.

Skärmar som tillverkas med så kallad tft-lcd-teknik.

Den teknik som kommer att dominera även under de kommande tio åren.

De flesta tillverkare av platta tv-apparater har tre, ibland fyra produktserier för sina tv-apparater. De kostar olika mycket. Ett argument som förs fram för prisskillnaden är att det är bättre kvalitet på de dyrare apparaterna.

”Svårt att se skillnad”

– En vanlig köpare har ofta svårt att avgöra skillnaden mellan olika skärmar, säger Axel von Sydow på Micronic.

Företaget Micronic i Täby utanför Stockholm, där von Sydow är produktchef, tillverkar de maskiner som tv-tillverkarna sedan använder för att göra de mallar som används när man tillverkar platta lcd-skärmar.

– Tillverkarna använder i princip samma tillverkningsprocess för många typer av skärmar, säger Axel von Sydow.

I vissa fall synas panelerna på slutet och sorteras i grupper. De bästa används sedan till exempel dyrare tv-apparater.

Samma teknik, men olika produkter

– I vissa fall är teknikskillnaderna små mellan produkterna. Det är som med många andra mogna produkter, man differentierar och marknadsför dem genom mindre förändringar. De små ändringarna är däremot ofta kostsamma att utveckla och införa, säger Axel von Sydow.

Olika ljuskällor

Det som kan skilja olika tv-apparater är i stället den teknik man använder för att till exempel styra pixlarna i skärmen, uppdateringsfrekvenser och vilken typ av ljuskälla man använder bakom skärmen för att bilden ska synas.

Slutsiffra avgör priset

– Tv-tillverkarna lägger sedan till siffror och bokstäver på slutet för att understryka skillnaden och motivera priset. Men för en vanlig tittare kan det ofta vara svårt att se någon skillnad, säger Axel von Sydow.