Så påverkas ditt elpris av iskylan

Vinterns köldknäppar har fått elmarknadens spotpriser att stiga.

Men de senaste prognoserna spår att mildare väder är på gång - och får de kortfristiga kontrakten att falla i pris.

Elpriserna fortsätter att påverkas av vinterns väder- och temperaturskiftningar, enligt en rapport från Energimarknadsinspektionen (Ei). Spotpriserna har ökat som en följd av den senaste tidens högtryck med kompakt iskyla i landet, men nu visar väderprognoserna att mildare väder kan vara på ingång. Detta har gjort att terminskontrakten för kommande vecka och månad har fallit med 8 respektive 2 procent jämfört med föregående vecka.

Ökad användning

Förra veckans (vecka 3) köldknäpp resulterade i ökad elanvändning och högre spotpriser - systempriset på NordPool steg med 16 procent. Ett tillfälligt driftstopp i Ringhals 3 fick tillgängligheten att falla, men efter återstart är den återigen på en nivå kring 95 procent, enligt Ei.

Publisert: