Spruträdda M förhalar reform

TEKNIK

Alla partier i Stockholms läns landsting utom Moderaterna ställer sig bakom att låta sprutnarkomaner få byta sina använda sprutor mot nya och rena. Idén är ganska enkel. I stället för att återanvända kanylerna och dela dem med andra ska narkomaner ha ren utrustning för att stoppa smittspridning. Till råga på allt ger det narkomaner en regelbunden kontakt med vården.

Tidigare hade Moderaterna ett nitiskt Folkparti med sig, men även dessa har övergett linjen för mer liberala värderingar. Dessutom får oppositionen stöd av WHO, Röda Korset och Socialstyrelsen, för att bara nämna några.

Smittskyddsinsitutet och Karolinska Institutet konstaterade också att preventiva åtgärder i form av exempelvis sprutbyten hade kunnat förhindra utbrottet av hiv bland sprutnarkomaner 2007.

Saken är utredd, forskningen talar sitt tydliga språk och en majoritet i landstinget är för förslaget. Ändå kämpar Moderaterna emot med meningslösa utredningar och återremitteringar. De sakliga argumenten är sedan länge slut.

Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr sa i en intervju i går precis vad det hela egentligen handlar om. I en diskussion om vilka sjukhus som kan tänkas vara lämpliga för sprutbyten sa hon att de enda tänkbara är ”S:t Göran eller Sabbatsberg, och då har vi tungt missbrukande människor en minut från Vasaparken som är en oas för barnfamiljer”.

Det är där skon klämmer. Människor i innerstaden ska inte behöva se samhällets utstötta. Särskilt inte Anna König Jerlmyr själv, som bär det yttersta ansvaret för att bekämpa stadens sociala problem. Men kan hon skuffa undan de sociala problemen så socialborgarrådet och hennes kärnväljare inte ser dem så blir det också lättare att låtsas att de inte finns.

Men det gör de.

Björn Fridén