Bredband till alla senast år 2006

TEKNIK

Nytt lagförslag om bredband till glesbygden

STOCKHOLM.Glesbygden i Sverige kommer att ha tillgång till bredband och ett snabbare Internet senast år 2006.

  Dagens stora gap mellan bredband i storstäderna och slöa modemförbindelser på glesbygden kommer då att vara överbryggat. Det förutspår den statlige utredaren, hovrättsrådet Robert Nordh i sitt nya lagförslag för elektronisk kommunikation i Sverige.

  Lagen innebär att en miniminivå för hushållens Internettillgång i hela landet ska införas, skriver lantbrukstidningen ATL.

  Tidigare i år antogs ett regelverk för alla EU-länder som säger att respektive land måste se till att deras glesbygd har samma tillgång till samhällsomfattande tjänster som de större orterna.

  En ny lagstiftning träder i kraft 25 juli 2003 i samtliga EU-länder. Lagen innebär bland annat att de elektroniska tjänster som majoriteten av befolkningen redan har även ska garanteras resten av befolkningen.

  - Regleringen innebär att när majoriteten av hushållen i Sverige har en viss bredbandsanslutning med ADSL eller annan teknik så ska även glesbygd och mindre orter garanteras motsvarande kapacitet, säger Nordh till tidningen.

  Enligt uppgifter från Telia är i dag 800 000 hushåll i Sverige hänvisade till mycket långsamma modemförbindelser. Av dessa finns omkring 600 000 i glesbygd eller mindre orter.

  Att uppgradera alla hushållen till högre modemkapacitet skulle enligt Telia kosta mellan fem och sju miljarder kronor.

  I sin utredning föreslår Robert Nordh antingen en gemensam finansiering av samtliga nätoperatörer, eller att utbyggnaden betalas med skattemedel.

  Riksdagen beslutar om den nya lagen under våren 2003.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM