Så fildelar du utan att synas

Polisen kan inte se vem som laddar ner

Polisen står maktlös.

Den nya tekniken gör det omöjligt att fånga fildelare.

– Det är omöjligt att spåra dem som använder Bittorrentteknik, ­säger forskaren Lars-Erik Eriksson på Tekniska högskolan.

Foto: jimmY WIXTRÖM
För många bitar Tekniken bakom Bittorrent gör det praktiskt omöjligt att kartlägga fildelningen.

Bittorrent delar filerna i små fragment som sprids som en svärm mellan de fildelare som vill ladda ner samma fil.

– Det gör att det enda man kan se är att en viss dator vid en viss tidpunkt skickat delar av en fil till en annan och tagit emot delar från ytterligare andra, säger Tobias Andersson på Piratbyrån.

Äldre teknik spåras

De som hittills har gripits av polis för fildelning på internet har använt sig av en äldre teknik. Den visar andra användare och även polisen vilka filer de delar med sig av.

– Med program som Limewire, Kazaa och DC++ går det att se om någon delar med sig av filmer eller musik, säger Lars-Erik Eriksson, som forskar kring fildelning på Skolan för datavetenskap och kommunikation vid Tekniska högskolan i Stockholm.

Det är användare av ­sådana program som spårats av Antipiratbyrån och polisen och ställts inför rätta.

Bittorrent, som du själv lätt kan ladda ner och som bland andra Piratebay använder sig av, går inte att spåra på samma sätt.

Andra nackdelar

För att kunna kartlägga den trafiken i detalj krävs att man sparar ner all datatrafik i vissa områden och går igenom den, datapaket för datapaket.

Ett arbete som är näst intill ogörligt och enormt tids- och resurskrävande.

– Den ökande anonymiteten på internet är olycklig. Den gör det lättare även för terrorister och dem som sprider barnporr att gömma sig. Men vi anser att det är polisens jakt på fildelare som tvingar fram tekniken, säger Tobias Andersson.

DÄRFÖR KAN POLISEN INTE SPÅRA DIG

Peter Pettersson