PTS granskar Comhems avbrott

Över halv miljon abonnenter drabbades i tisdagens haveri

Tisdagskvällens driftstörningar på Comhems nät, som drabbade hundratusentals kunder med avbrott på tv, bredband och ip-telefoni, ska granskas av kommunikationsmyndigheten PTS.

– Om det är så att 500 000 kunder är drabbade under ett par timmar här på kvällen så är det ju ett ovanligt stort avbrott, säger Anders Johansson, chef vid avdelningen för nätsäkerhet, till Sveriges Radios Ekot.

Enligt Comhem var det ett strömavbrott vid 20-tiden på kvällen som slog ut den centrala funktionen som distribuerar företagets tjänster. Efter två timmar var tv-tjänsterna i gång i hela landet.

– Sedan klockan 23 så fungerar även bredband och ip-telefoni för våra kunder, sade Maria Stråhle, pressansvarig till Comhem.

”Inte acceptabelt”

Tomas Franzén, vd för Comhem, säger till SVT:s Rapport att det inte är acceptabelt att ett strömavbrott drabbar hela nätet och att man ska se över säkerhetssystemet.

– Vi måste nu få en chans att utreda situationen, nu vi har satsat all kraft på att få upp tjänsterna, det har varit vår prioritet 1.

Sårbart system

– Att fler och fler tjänster samlas på en och samma kabel är oroande för det gör oss mer sårbara, och vi har nog bara sett början på den utvecklingen. Att det kan inträffa är jag inte förvånad över, däremot kan vi räkna med att de här konsekvenserna blir allt kraftigare, säger Svante Nygren, analytiker i informationssäkerhet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, till TT.

Han anser att tisdagens avbrott hos Comhem är anmärkningsvärt eftersom ett fel i en punkt slog ut så mycket av tjänsterna.

Slår ut allt

– Ett teleavbrott inte är som ett teleavbrott var för 10–20 år sedan, utan nu slås internet och mediedistributionen ut, likaså möjligheten att nå polis, räddningstjänst och ambulans.

Den utvecklingen, menar Nygren, förflyttar operatörernas verksamhet från att vara en ren teleangelägenhet till att bli en stor samhällsskyddsfråga.

800 000 drabbade

Kommunikationsmyndigheten PTS inleder granskningen av Comhems avbrott under onsdagen och kommer att begära ut information om vad som orsakade driftstörningarna.

– Det här var ett avbrott som berörde totalt sett 800 000 abonnenter så vi ser det här som en allvarlig incident som vi behöver granska nu, säger Christoffer Karsberg, enhetschef vid PTS:s nätsäkerhetsavdelning, till TT.

Larmnummer kan slås ut

Det mest riskabla är när telefonitjänsterna havererar och allmänheten inte kan nå nödnumret 112.

– Nu inleder vi tillsynen och ska ta reda på vad som hände. Hur Comhem avhjälpte incidenten, hur 112-tjänsten påverkades och framförallt hur de kan säkerställa att en liknande incident inte inträffar igen, säger Karsberg.

Ovanligt avbrott

PTS kan inte säga någonting om systemet som Comhem använder sig av, eller dra några mer övergripande slutsatser utifrån tisdagens stora avbrott.

– Den här typen av avbrott är ovanliga och det är en enskild händelse. Vi kan inte se något generellt mönster.

TT