Ska du renovera? Här är farliga misstagen

Okunskap kan sätta eld på hela din bostad

Elbränder i hemmet startar oftast genom överhettning.
Elbränder i hemmet startar oftast genom överhettning.

Ska du förbereda en försäljning eller bara göra om hemma?
Då kan det vara värt att anlita en yrkeskunnig elektriker.

– Många försöker göra jobbet själva, men det avråder vi starkt ifrån. En enda glappande anslutning kan sätta eld på hela din bostad, säger Frank Johansson, ordförande i Tekniska utskottet på Brandskyddsföreningens Elektriska nämnd.

Frank Johansson
Frank Johansson

Egenhändiga lösningar, billiga renoveringar – och ren okunskap. Den senaste tidens designhets har gjort att allt fler hakar på den så kallade quickfix-trenden. Och med det har antalet elbränder ökat i snabbt takt. Bara under åren 2005-2010 fördubblades nästan antalet, skriver Svenska Dagbladet.
Och sedan dess har siffrorna fortsatt att stiga. Elrelaterade bränder är i dag en av de allra vanligaste brandorsakerna i Sverige. Tittar man på färsk statistik från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har antalet utryckningar till elrelaterade bränder i privata bostäder ökat med 29 procent sedan 2005.*

Förbjudet att installera själv

Elbränder startar oftast genom överhettning. Ström utvecklar värme och blir det för mycket ström med för dålig anslutning, ja då börjar det brinna.
Enligt Frank Johansson är några av de vanligaste orsakerna till elbränder i hemmet just överbelastning, glappkontakter, isolationsfel eller kortslutning. Och de uppstår ofta som följd av felaktiga installationer eller materialval, undermåligt underhåll, eller slitage.

– Vem som helst kan i princip bygga sitt hus själv. När det kommer till att utföra egna elinstallationer däremot, är det strikt förbjudet enligt lag. För när en som saknar den kunskap som krävs tar saken i egna händer, ökar risken för såväl brand som personfara.

Brandskyddsexpertens bästa tips

Anlita en professionell, yrkeskunnig och behörig elinstallatör – även om det kostar. Att försöka spara pengar på att utföra jobbet själv är både olagligt och farligt.
 
Undvik lättantändliga material i elcentraler eftersom det är här de flesta bränder i hemmen startar. Välj en elcentral i plåt, det är ett brandsäkrare val.
Installera skyddsapparater. I dag finns en mängd olika varianter på marknaden, såsom jordfelsbrytare, överspänningsskydd – och nu senast – en slags ”glappkontaktvarnare”.
Besiktiga din elanläggning med jämna mellanrum. Då minskar risken för såväl brand som personfara avsevärt.

* Statistiken omfattar utryckningar till bränder i privata bostäder under åren 2005-2012 med följande startföremål: uppvärmningsanordningar, tvättmaskiner, TV-apparater, transformatorer, torktumlare, torkskåp, stereo-/vidoe-/DVD-apparater, spisar, lysrörsamaturer, kylar/frysar, glödlampor, fläktar/eller andra ventilationsanläggningar, elcentraler, diskmaskiner, bastuaggregat samt andra elinstallationer.

Publisert: