Värme & energi

Testa: Har du rätt värme i ditt hem?

Av: 

Sofia Yoo

TEKNIK

Få svaret direkt i din dator

Att se om sitt hus kan spara såväl energi som pengar.
Att se om sitt hus kan spara såväl energi som pengar.

Luft-, jord-, vatten- och bergvärme.
I dag finns en mängd olika uppvärmningsalternativ.
Och att se om sitt hus kan spara såväl energi som pengar.

Örjan Lönngren, energi- och klimatrådgivare i Stockholms kommun.

Bor du i småhus eller lägenhet? Då kan du spara såväl energi som pengar genom att se till att ha bästa tänkbara värmesystem. Med Energimyndighetens Energikalkyl får du en god uppfattning över hur du skulle kunna effektivisera din energianvändning. Det enda du behöver göra är att svara på ett antal frågor om hur din bostadssituation och befintliga uppvärmning ser ut i dag.
Gå direkt till Energikalkylen här

Alla kan få kostnadsfri rådgivning

Energikalkylen erbjuder allt från vägledning kring lämpliga åtgärder, till praktiska råd kring hur man byter ut sitt befintliga värmesystem. Här finns även kontaktuppgifter till landets lokala energi- och klimatrådgivare, som kostnadsfritt svarar på frågor från såväl privatpersoner som föreningar och företag.

– Vanligaste frågan är om man har ”rätt” uppvärmningsform samt om det finns något man kan göra för att sänka sina energikostnader. Och ofta finns det faktiskt det, säger Örjan Lönngren, energi- och klimatrådgivare i Stockholms kommun.
Hitta din lokala energi- och klimatrådgivare här

Fyra vanliga alternativ

Luftvärme sägs vara ett av de bästa uppvärmningsalternativen för den som vill minska sina kostnader, eftersom den värme som redan finns i luften tas till vara på. Antingen kan värmen pumpas via en luft/luft-värmepump ut i bostaden eller så kan den via en luft/vatten-värmepump värma upp elementen. Fördelen är att den här typen av pumpar bara tar några timmar att installera, så den kostnaden sparas snabbt in.

Jordvärme (el markvärme) utvinns i sin tur av överskottsvärme, via slingor som grävs ner ett par meter i marken. Dessa fylls sedan med en vätska som transporterar värmen vidare in i bostaden. Därefter ser en värmepump till att vätskan når en värmeväxlare, som i sin tur omvandlar den till värme. Fördelen är att systemet går att installera i princip var som helst. Nackdelen är att växtligheten kan förändras där värmen utvinns.
Sjövärme utvinns i stället av energi i vattendrag, via slingor på sjöbotten. Dessa leder precis som jordvärmen sedan in energin i bostaden, där en sjövärmepump omvandlar den till värme. Fördelen är att det ger en relativt stabil värmekälla. Nackdelen är att du dels behöver bo i närheten av en sjö och dels behöver söka särskilt tillstånd.

Bergvärme kan vara ett annat energieffektivt alternativ – med rätt förutsättningar. Systemet kräver framför allt en berggrund. En fördel är dock att temperaturen i berget är konstant, vilket gör att man får ut lika mycket värme året runt. En nackdel är att installationen kräver såväl fackkunskap som utrustning; först borras ett 100-200 meter djupt hål i berget, därefter installeras en bergvärmepump. Denna pumpar sedan ut vätska i systemet, som absorberar den värme som finns i berggrunden.
Källa: Uppgifterna kommer från Värmepumpar.nu, som är en oberoende portal om alternativ uppvärmning. Här hittar du även produkttester, tillverkare samt installatörer.

– Eftersom priserna kan variera mycket mellan olika entreprenörer är mitt bästa tips att begära ett antal offerter från olika företag med olika tekniker, säger Örjan Lönngren.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Värme & energi

Energianvändning